Loading...
עמוד ראשי 2018-03-21T15:10:05+00:00

אוריאל פרץ ליברנט ז"ל

אוריאל ילד מלא אהבה לכל אדם באשר הוא.
איש תורה אמונה ויראה
אוהב ואהוב

נפל בט"ו באב התשס"ט בעת פעילות מבצעית ברמת הגולן

 

מידותיו של אוריאל

"את אוריאל אפשר לפצל להרבה אוריאלים קטנים, שכל אחד מאיתנו ידע לקחת איזשהו אוריאל קטן. איזשהו מקום שבו הוא נגע בו. איזה מקום שנראה יותר רלוונטי אליו, שמתאים לחיים שלו. נראה לי שכך נוכל להתקדם הרבה ולטעום את הכאב הגדול הזה, את האובדן, באיזשהו מקום של בניין, מקום של יצירה…"

מתוך דברים שנאמרו בערב לזכרו של אוריאל ז"ל

בט"ו באב תשס"ט, התאמן גדוד 53 של חטיבת השריון 188 ברמת הגולן, במתווה תרגיל שנועד להכשיר את הגדוד למצב מלחמה. במהלך התרגיל עברו הטנקים על גשר מעל תעלה.
כאשר עבר הטנק עליו פיקד אוריאל על הגשר, התהפך הטנק אל התעלה, ואוריאל נהרג.
במילותיו האחרונות – 'צוות תרגולת התהפכות' – הציל את חייליו מפגיעה.