Loading...
/אזכרות
אזכרות 2020-08-07T13:41:29+00:00

שנה לזכרו – התש"ע

במלואת שנה לזכרו שאוראל יצאנו לטיול בדרך אבות שבגוש עציון

שנתיים לזכרו של אוריאל – התשע"א

הקמת "גן אוריאל" שהוקם באפרת. נטיעת עצים בגן

3 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ב

שיעור בהר הרצל, מפי הרב עמיחי גורדון

4 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ג

משחקים ב"גן אוריאל"

5 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ד

שיעור בבית הכנסת רב תכליתי באפרת
מפי הרב נפתלי רייכנר

6 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ה

שיעור מפי הרב משה ליכטינשטיין בישיבת הר עציון
הצגת הספר "ודגלו עלי אהבה"

7 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ו

הקרנת סרט במוזאון גוש עציון

8 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ז

שיעור תורה בנושא ט"ו באב בהר הרצל
מפי יעקב בקר – חבר של אוריאל

9 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ח

שיעור תורה בהר הרצל
מפי הרב אלי אטיה – שכן ורם בישיבת נווה שמואל

10 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ט

טיול לנחל חווארים – טיול לילי לאור הירח

11 שנים לזכרו של אוריאל – התש"פ

שיעור תורה בהר הרצל
מפי נאור דיין – גיס של אוריאל