Loading...
/אזכרות
אזכרות 2018-09-04T17:55:35+00:00

שנה לזכרו – התש"ע

במלואת שנה לזכרו שאוראל יצאנו לטיול בדרך אבות שבגוש עציון

שנתיים לזכרו של אוריאל – התשע"א

הקמת "גן אוריאל" שהוקם באפרת. נטיעת עצים בגן

3 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ב

שיעור בהר הרצל

4 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ג

משחקים ב"גן אוריאל"

5 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ד

שיעור בבית הכנסת רב תכליתי באפרת

6 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ה

7 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ו

הקרנת סרט במוזאון גוש עציון

8 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ז

שיעור תורה בנושא ט"ו באב בהר הרצל

מפי יעקב בקר – חבר של אוריאל

9 שנים לזכרו של אוריאל – התשע"ח

שיעור תורה בהר הרצל

מפי הרב אלי אטיה – שכן ורם בישיבת נווה שמואל