מוזיאון גוש עציון

//מוזיאון גוש עציון
מוזיאון גוש עציון 2018-03-20T15:02:06+00:00

מוזיאון גוש עציון

סיפור הקמתו של גוש-עציון במיצג חדיש הממחיש את ההעפלות לקרקע של המתיישבים, את נפילת הגוש, חזרת הבנים והקמת הגוש ברביעית!

באתר מיצג אור קולי ואתר הנצחה הממחישים את פרשת הגבורה של מתיישבי הגוש – כמו שאמר בן-גוריון בהכרזה על מדינת ישראל:
“אם קיימת ירושלים עברית… הרי תודתנו נתונה בראש ובראשונה ללוחמי ומתיישבי גוש עציון”.

הקדשת אולם הכניסה לזכרו של אוריאל.
אוריאל, כחילים רבים, ממשיכים בדרך הגבורה של לוחמי גוש עציון ומקריבים את חייהם למען ישובנו באדמות ארץ ישראל.
יהיה זכרם ברוך.